Plastik ve Ambalaj ERP

Anasayfa / Sektörler / Plastik ve Ambalaj ERP

Tilcomp ERP-E, Plastik ve Ambalaj endüstrisinde Ekstrüzyon, Enjeksiyon, Laminasyon ve Thermoforme yöntemi ile üretim yapan ve Baskı Matbaa olarak çalışan Kobilere yönelik hazırlanmış, kullanımı kolay, esnek, geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip bir yazılımdır. Kaynak ve Kesim işlemleri de dahil olmak üzere tüm üretim ve stok aşamalarını yönlendirir.

Etkin bir yönetimi hedefleyen programda silindir bazında takip yapılır. Silindirler tartılarak ve masura ağırlıkları da ayrıca not edilerek Tilcomp ERP’ye girişleri yapılır. Ürünlerin termin tarihine göre otomatik üretim planlama yapar; planlamaya manuel olarak müdahale edilebilir. Üretim planlamada ayrıca üretim rotaları belirlenir. Örneğin : Ekstrüzyon-Matbaa-Kesim. Öngörülen maliyet ve gerçekleşen maliyet (işemri, makine veya ürün bazında) hesaplaması yapar. İşemri formlarında ürün resmi yeralır, ayrıca spekt bilgilerinin (ürün formülasyonu, ekstrüderin kafa yönü, baskı yönü, renk yüzdeleri vb.) tümü bulunur. Siparişler baz alınarak satınalma planlaması yapılır. Fireler ve geri dönüşümleri takip edilir. Anlık olarak hammadde, mamul ve yarımamul stokları görüntülenir. Barkod veya kare barkod uygulaması ile hammaddeden ürüne, koliden palete kadar tüm aşamalar istenilen şekilde düzenlenmiş etiketlerle takip edilir.
Enjeksiyon yöntemi ile üretimde kalıp yönetimi önemlidir.

Plastik ve Ambalaj ERP Akış Grafiği

Programda Yeralan Modüller

Teklif Yönetimi

• İstediğiniz formatlarda ve değişik lisanlarda otomatik olarak oluşturulur ve yine otomatik olarak teklifler yazıcıdan bastırılabilir veya faks ve PDF formatında e-posta olarak da yollanabilir.
• Teklifler kabul gördüğünde siparişe aktarılabilir.
• Yapılan revizyon ve değişiklikler sistemden takip edilebilir.
• Teklif sonuçları dört ana kategoride takip edilir (bekliyor, kabul, red ve revizyon) ve sonuçları istatistiki olarak raporlanabilir.

Sipariş Yönetimi

• Müşterilerin eski siparişlerinden otomatik kopyalama yapılabilir.
• Siparişlere onay konulabilir, siparişi hazırlayanlar yetkililerden onay almadan üretime gönderemezler.
• İstenilen formatta sipariş formu ve onay formu otomatik olarak basılabilir, faks veya e-posta yolu ile gönderilebilir.
• Sipariş durumları (onaysız, bekliyor, üretimde, sevkedildi) toplu olarak görülür.
• Termin sürelerine göre geciken siparişlerde otomatik uyarılar oluşur.

Stok Yönetimi

• Hammadde, yarımamül ve mamül ürünlerin stok kartları sizin belirleyeceğiniz kriterler doğrultusunda parametrik olarak otomatik oluşur.
• Stok kartı veya ana kategoriler bazında ekstre alınabilir.
• Envanter ve stok maliyetlendirme hesaplamaları fifo, lifo, girişlerin ağırlıklı ortalaması gibi çeşitli hesaplamalarla alınabilir.
• Minimum ve maksimum stok miktarları ve tedarik süreçleri girildiğinde stok seviyeleri ve verilmesi gereken sipariş miktarları otomatik olarak hesaplanır.
• Yolda (verilmiş ve hala gelmemiş olan) ve rezerv ( alınmış ve üretilmemiş siparişlerin hammadde ihtiyaç miktarı) takibi yapılır.

İş Emri Modülü

• İşemirlerine spekt bilgileri bağlanır, böylece tek föyde tüm üretim bilgileri gözükür.
• Ana üretim rotaları bu seviyede belirlenir.
• Her işemri föyünde barkod bilgisi bulunur böylece üretim aşamalarında hatasız işemri girişi sağlanır.
• İşemirlerinin her aşaması detaylı olarak takip edilir, üretim süreleri, kullanılan hammaddeler, hammadde, ürün ve fire miktarları takip edilir.
• Ürünlerin sevkiyat bilgileri, termin ve gecikmeleri takip edilir.

Spekt Modülü

Üretim reçete ve üretim detaylarının tutulduğu modüldür.
• Ürünü üretmek için ihtiyaç duyulan hammaddelere ne oranda ihtiyaç olduğunun, hangi makinalarda üretileceği ve makina ayarlarının kaydedildiği parametrik bölümlerdir.
• Parametreler ihtiyaçlarınız doğrultusunda değiştirilebilir ve arttırılabilir.
• Eski üretimlerin makina ve hammadde değerleri gün ve saat olarak tutulur. Böylece mevsim ve üretim zamanlarına bağlı ortam değişiklikleri ve farklılıkları takip edilebilir.

Klişe Modülü

Baskı klişelerinin fason, imalat takiplerinin yapıldığı, detaylı klişe bilgilerinin tutulduğu modüldür.

• Klişelerin imalat ve revizyon süreçleri, müşteri onayları takip edilir ve her klişe grubu için raf numarası oluşturulup saklanması ve bulunmasında kolaylık sağlanır.
• Klişe parçaları ayrı ayrı takip edildiğinden parça bazında revizyon yapılabilir. Her parça ile ne kadar miktarda baskı yapıldığı görülür.
• Klişe resimleri kayıt edilip işemirlerinde bu resim basılır. Baskı safhasında operatörler, işemri sayfasında basacakları ürünün resmini görürler.
• İptal edilmiş veya değiştirilmiş klişeler sistemde seçilemeyeceğinden hatalar önlenir.
• Klişe modülüne entegre olarak çalışan mürekkep modülüne, renk çalışmaları veya eski baskı karışımları, mürekkep marka ve oranları kaydedilir ve aynı rengin sonraki baskılarda birebir olması sağlanır.

Üretim Yönetimi

Üretim makinalarının durumunu gösteren ve üretimlerin kaydedildiği modüldür.
• Makinaların anlık hangi işemrine çalıştığı ne kadar ürettiği, operatörü gibi çok sayıda verinin izlenmesini sağlar.
• Yetkiler ve şifreler dahilinde internetten dahi makinaların durumu takip edilebilir.
• Operatörler makinaların üretimlerini ve değerlerini bu modülden girebilirler.

Üretim Planlama Modülü

Oluşturulmuş işemirlerinin ana rotaları dahilinde hangi makina veya makina gruplarında hangi sıralama ile üretileceğinin planlandığı modüldür.

• Verimliliği sağlamak açısından belirlenen kriterler dahilinde termin süreleri de hesaplanarak otomatik üretim sıralaması yapılabilir.
• Makinalar arası işemri aktarımı mevcuttur, böylece bir işemri farklı bir makinaya aktarılabilir.
• İşyükü makina dolulukları takip edilir, tahmini üretim başlama ve bitiş süreleri, girilecek verim süreleri dahilinde otomatik olarak hesaplanır.
• Manuel olarak planlamada, yukarı aşağı kaydırmalar yapılabilir ve üretim süreleri simüle edilebilir.
• Bütün bu veriler “Gannt Chart” olarak raporlanabilir böylece boşluklar ve iş yükleri daha kolay görülebilir.

Üretim Maliyeti Modülü

Üretim maliyetlerinin takibinin yapıldığı modüldür.
• İşemri, Makine ve Ürün bazında ayrı ayrı üretim maliyetleri hesaplanır.
• İsteğe bağlı olarak birden fazla yöntem ile hesaplama yaptırılabilir.
• Hedef maliyet ile gerçekleşen maliyeti karşılaştırma olanağı verir.
• Müşteriye satış yapılırken ön maliyet hesaplanabilir.

Geri Dönüşüm Modülü

Kırma ünitesinin işlerinin takip edildiği modüldür.
• Firelerin müşteri bazında cinsine ve rengine göre stok takibi yapılır.
• Kırma ünitesine işemri açılır.
• Kırma ünitesinin üretim takibi yapılır.
• Üretilen deşenin cinsine göre stoğa aktarımı yapılır.
• Tüm üretilen ürünlerin izlenebilirlik bilgileri kapsamlı olarak (üretildiği makinalar, üretim zamanı, gün saat dakika olarak, operatör vb) tutulur.

Satınalma ve Planlama Modülü

Tedarik edilmesi gereken tüm malzemelerin (hammadde, ambalaj malzemesi, yedek parça vb.) satınalma planlamasının yapıldığı modüldür.
• Verilen siparişlerin takibi bu modülden yapılır.
• Çeşitli kademe onay ve kontrol edebilme fonksiyonları.
• Satınalma siparişleri fiyatları, diğer detayları ile birlikte görüntülenir.
• Ürünlerin sipariş ve stok durumlarına göre malzeme ihtiyaç ve satınalma planlaması yapılır.
• Sipariş ve termin tarihleri izlenir; gecikmelerde otomatik uyarı verir.
• Onaylı tedarikçi listeleri oluşturulur.

Makina Bilgileri Modülü

Makinaların bilgilerinin tutulduğu modüldür.
• Makinaların tüm üretim hareketleri bu modülde tutulur.
• Her makinanın ne kadar süre ile çalıştığı, ne kadar boş veya arızalı kaldığı, günlük haftalık aylık bakım işlemlerinin tutulması.
• Makinaların geçmişteki arıza ve bakım bilgilerinin tutulması.

Kalıp Yönetimi Modülü

Kalıp üretimi, bakımı ve kullanımı ile ilgili işlemlerin takibinin yapıldığı modüldür.
• Kalıphane iş planlaması yapılır.
• Kalıba yapılan revizyonların takibi.
• Kullanılan yedek parça ve gerçekleştirilen işçilik bilgisi.
• Kalıpların bakım süreleri için uyarı.
• Hareket görmeyen kalıpların bakım süreleri için uyarı .
• Kalıbın ve bulunduğu yerin otomatik numaralandırılması.
• Kalite Kontrol modülü ile entegre çalışır.
• Kalıp, Ürün ve Makine entegrasyonu mevcuttur.

Rapor ve Form Tasarımı

Kalite standartınızı yükseltir, zamandan tasarruf sağlar. Güvenlidir; tüm bilgilerinizi korur. Gelişmeye açıktır; firmanız büyüyüp geliştikçe yazılımınızda paralel olarak gelişir.