Çelik ERP

Anasayfa / Sektörler / Çelik ERP

Çelik Servis Merkezleri, Demir-Çelik ticareti yapanlar ve Haddehanelere yönelik hazırlanmış; barkotlu stok takibi yapan, iş akışlarını, siparişleri ve üretim süreçlerini takip eden bir yazılımıdır. Tekliflerinizi, siparişlerinizi, üretiminizi ve fason işlemlerinizi takip edebilir, irsaliye ve fatura basabilirsiniz. Stokları kontrol altına alabilir, raporlama opsiyonları sayesinde stratejik kararlar alırken doğru ve özet bilgiye hızlı ulaşabilirsiniz. Firma genelinde ortak bir data oluştuğu için hataları minimuma indirir. Stok Yönetimi sayesinde yaşanan sorunlar ortadan kalkar. Kantar farkı uygulaması ile fireler doğru görüntülenir.
Çelik Stok Yönetimi Yazılımı aşağıdaki modülleri içermektedir.

Teklif Yönetimi

Vermiş olduğunuz fiyat tekliflerinin sistemde takip edildiği modüldür.
• Belirleyeceğiniz farklı formatlarda sözleşmeler otomatik olarak oluşturulur.
• Mecburi alan tanımları yapılabilir, böylelikle tanımladığınız alanlar doldurulmadan teklif oluşturulamaz (fiyat, termin, ödeme vadesi, vb).
• Tekliflere onay konulabilir, teklifleri hazırlayanlar yetkililerden onay almadan teklifi gönderemezler.
• Otomatik olarak teklifler yazıcıdan bastırılabileceği gibi faks ve PDF formatında e-posta olarak da yollanabilir.
• Teklifler siparişe aktarılabilir.
• Tekliflere yapılan revizyon ve değişiklikler sistemden takip edilebilir. Teklifler dört ana kategoride takip edilir (bekliyor, kabul, red ve revizyon) ve sonuçları istatistiki olarak raporlanabilir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ve Satıcı bilgilerinin kapsamlı olarak tutulduğu modüldür.

• Müşteri ve satıcıların tüm bilgileri tutulur.
• Birden fazla sevkiyat adresi tanımlanabilir, sevk irsaliyelerinde mevcut adreslerden seçim yapılır.
• Fatura adresi sevk adresinden farklı tanımlanabilir.
• Sınırsız sayıda ilgili kişi tanımlanabilir, bu kişilerin departmanı, görevi, mail adresi, cep telefonu tutulur.
• Standart müşteri vadesi, yükleme şekli, net brüt, ambalajlı ambalajsız ürün aldığı kaydedilir, siparişte bu bilgiler otomatik getirilir, istenildiğinde değiştirilebilir.
• Müşterilere satış sorumlusu atanabilir.
• Müşteri Siparişleri – Satın almaları - Ürün ve Fiyat Bilgileri, tek ekrandan Sipariş Modülüne bağlı görüntülenir.
• Müşteri Ziyaret ve Şikayet Takibi yapılır.
• Toplu mail gönderimi yapılabilir.
• Cari ve risk bilgileri görüntülenir, kısıtlamalar konabilir.

Stok Yönetimi

Hammadde, yarı mamul, mamul, ticari mallar, hurda-fire, ambalaj malzemesi, yedek parça ve bunlara bağlı istenildiği kadar depodan oluşan modüldür.


• Tüm stoklar barkod ile takip edilir.
• Hammadde, mamul ve ticari malzemelerin stok kartları ürün cinsi, en, boy, kesit, kalınlık, norm ve kalite kriterlerine göre otomatik oluşturulur.
• Sınırsız sayıda depo tanımlanabilir, antrepolar ayrı olarak izlenebilir.
• Fason işlem için gönderilmiş ürünler ayrı olarak izlenebilir.
• İade ve hatalı üretilen ürünler için kırmızı bölge talamanımı mevcuttur.
• Stok kartı veya ana kategoriler bazında ekstre alınabilir.
• Min. ve maks. stok miktarları ve tedarik süreçleri girildiğinde stok seviyeleri ve verilmesi gereken sipariş miktarları otomatik olarak hesaplanır.
• Tüm üretilen ürünlerin izlenebilirlik bilgileri kapsamlı olarak (üretildiği makinalar, üretim zamanı, gün saat dakika, operatör vb.) tutulur.
• Stok giriş çıkış ve sayım işlemleri el terminali ile yapılır.
• Depo içi bölge tanımlaması yapılabilir ve ürünler bu bölgelerde konumlanır.
• Depolardaki tüm işlemler irsaliye modülü ile yapılır.
• Web sayfasına güncel stok durumu yüklenebilir.
• Stoktaki ürünler müşterilerinize opsiyonlanabilir, opsiyon süreleri belirlenebilir.

Depo ve Alan Yönetimi

Depolarınızda bulunan ürünlerin konumlarını takip eden modüldür.
• Mobil çözümlerde barkod uygulaması ile hangi ürünün hangi depoda bulunduğunu ve raf sıra numarasına göre yerini belirler.
• Depo sorumlularının hızlı hareket etmesini sağlar.
• Stok, Satış, Sipariş, İrsaliye ve Sevkiyat Modülleri ile bağlantılı çalışır.

Çelik Stok Listesi

Malzeme İhtiyaç Planlama

Alınan siparişlere veya stok durumuna göre hammade ihtiyaçlarını belirleyen ve stınalma siparişlerine aktaran mpdüldür.
• Üretim ve Stok bilgisine bağlı olarak planlama yapar.
• Tanımlı olan tedarik süreci, maliyet ve miktar bilgisine göre ihtiyaç belirler.
• Kontrol ve uyarı sistemi uygulanabilir.

Sipariş Yönetimi

Satış sipariş bilgilerinin girildiği ve sözleşmelerin oluşturulduğu modüldür.
• Yurtiçi ve yurtdışı ayrımı yapılabilir.
• Stoktaki ürünlerden seçim yapılarak sipariş oluşturulabilir.
• Sipariş değerine ve hazırlayan yetkilerine bağlı olarak onay mekanizması mevcuttur.
• Türkçe ve İngilizce sipariş formu oluşturulur.
• Sipariş bilgisinde zorunlu alanlar tanımlanır ve bu alanlar doldurulmadan sipariş aktif hale çevrilmez, onaysız siparişler sevk edilemez.
• Onaylı siparişlerde üretim gerekiyorsa otomatik olarak işemri oluşturulur ve üretim planlamaya aktarılır.
• Siparişler Hazırlanıyor, Onaylı, Üretimde, Sevk edildi ve İptal durumları ile takip edilir.
• Satış siparişlerine bağlı olarak stoktaki ürünler veya satın alma siparişleri rezerv duruma getirilebilir.
• Siparişin termin tarihine göre gecikmelerde renk ile uyarı verir ve alarm mesajları oluşturulur.
• Sipariş ile ilgili tüm evraklar (çeki listesi, konşimento, fatura vb.) doküman yönetimi sisteminde saklanır, yetkiler dahilinde görüntülenir.
• Sipariş oluşturulurken müşteriye ait daha önce alınmış siparişler, durumları ve fiyatları izlenebilir.
• Müşterinin risk bilgisi (cari borç, portföydeki çekler vb.) sipariş ekranında gözükür, verilmiş limitlere göre uyarı veya engelleme konabilir.

Satınalma Yönetimi

Satınalma sipariş bilgilerinin oluşturulduğu ve takibinin yapıldığı modüldür.
• Yurtiçi ve yurtdışı ayrımı yapılabilir.
• Sipariş değerine ve hazırlayan yetkilerine bağlı olarak onay mekanizması mevcuttur.
• Sipariş bilgilerinde zorunlu alanlar tanımlanır ve bu alanlar doldurulmadan sipariş aktif hale çevrilmez.
• Siparişler Hazırlanıyor, Onaylı, Yolda, Geldi ve İptal durumları ile takip edilir.
• Türkçe ve İngilizce sipariş formu oluşturulur.
• Satış siparişine bağlı olan satınalma siparişleri satış siparişi kapanıncaya kadar rezerv durumuna getirilir.
• Siparişin termin tarihine göre gecikmelerde renk ile uyarı verir ve alarm mesajları oluşturulur.
• Sipariş ile ilgili tüm evraklar (çeki listesi, konşimento, fatura vb.) doküman yönetimi sisteminde saklanır, yetkiler dahilinde görüntülenir.
• Sipariş oluşturulurken satıcıya daha önce verilmiş siparişler, durumları ve fiyatları izlenebilir.

Üretim Ekranı

Üretim Yönetimi

Üretim ve makinaların durumunu gösteren ve üretimlerin kaydedildiği modüldür.
• Operatörler bu modülden kendilerine verilmiş üretim planlama dahilinde işemri başlatır ve bitirirler.
• Makinaların anlık hangi işemrinde çalıştığı, ne kadar ürettiği, operatörü gibi çok sayıda verinin izlenmesini sağlar.
• Makinalar, Üretimde, Duraklamış, Kapalı, Bakımda ve Arızalı durumlarında izlenir.
• Yetkiler ve şifreler dâhilinde internetten dahi makinaların durumu görüntülenebilir.
• Üretilen ürünlerin barkod etiketleri çıkarılır, üretime hammadde aktarımı barkod tabancası ile buradan yapılır.
• Üretim fireleri otomatik olarak hesaplanır.
• Makinaların vardiya çalışma sürelerine bağlı olarak ne kadar süre çalıştığı, üretim miktarı ve verimliliği raporlanabilir.

İşemri ve Üretim Planlama Modülü

Siparişlerin işemirlerine aktarıldığı modüldür.
• İşemirlerinin ana üretim rotaları belirlenir.
• Kesme, Makas, Lazer , Ütü , Rulo Tavlama, Dilme, Doğrultma, Soğuk Hadde, Kabuk Soyma, Kumlama, Taşlama, Bombe, Ambalaj, Rulo Bölme, Rulo Birleştirme, Bağ Bölme, Bağ Birleştirme, Fason ve Fason Üretim bölümleri mevcuttur.
• İşemirleri yapılacak işleme göre makina üretim listelerine eklenir ve sıralanır.
• Vardiya bilgilerine ve üretim verimlerine (Kg/Saat) göre otomatik olarak tahmini üretim başlangıç ve bitiş tarih ve saatleri hesaplanır.
• Üretim planlama sorumlusu, gerektiğinde manuel olarak sıralamayı değiştirebilir.
• Mesai veya yeni vardiya eklemelerinde planlama otomatik baştan düzenlenir.

İrsaliye Modülü

Depolar ile ilgili tüm giriş çıkış ve planlama işlemlerin yapıldığı modüldür.
• Sevkiyat ve mal kabulü planlaması yapılır.
• İşlem cinsine göre irsaliyeler oluşturulur, yazdırılır ve istenirse muhasebe tarafından otomatik olarak faturalandırılır.
• İrsaliye türleri: Satış, Alış, Devir, Üretime Sevk, Üretimden Giriş, Üretimden İade, Depolar arası Giriş Çıkış ,Fason Giriş Çıkış ,Fason İade , Fason Üretim Giriş Çıkış, Fason Üretim İade, Sair Giriş Çıkış.
• Tüm giriş ve çıkış işlemlerinde araç plakası, nakliyeci, sürücü, gemi ismi vb. bilgiler tutulur.
• İşlemler sipariş bilgilerine göre net veya brüt Kg lar üzerinden yapılabilir.
• Çıkış işlemlerinde etiket bilgileri ve kantar sonuçlarına göre kantar farkları hesaplanır. Büyük farklarda sevkiyat engellenir.

Dış Ticaret Yönetimi

• Satınalma, Sipariş, İrsaliye modüllerine bağlı olarak Muhasebe ve Dış Ticaret bölümlerinde çalışanlara bilgi aktarılır, evrak hazırlanır, giriş ve çıkış evraklarının doküman yönetimi sistemi dahilinde kayıt ve izleme yapmaları sağlanır.

Sevkiyat Planlama ve Lojistik Yönetimi

• Ana veya ara kapılardan giriş çıkış yapan araç bilgilerinin kayıtları tutulur.
• Yarı mamülün veya malın sevke hazır hale gelmesindeki aşamaları düzenler, hataları azaltır.
• Sevkiyat sürecinde ve teslimat sırasında belirlenen noktalarda tam kontrol sağlar.
• Anlık olarak fabrika içinde bulunan araçların bilgisine ulaşılabilir.

Üretim Maliyet Yönetimi Modülü

Üretim maliyetlerinin takibinin yapıldığı modüldür.
• İşemri, Makine ve Ürün bazında ayrı ayrı üretim maliyetleri hesaplanır.
• İsteğe bağlı olarak birden fazla yöntem ile hesaplama yaptırılabilir.
• Hedef maliyet ile gerçekleşen maliyeti karşılaştırma olanağı verir.
• Müşteriye satış yapılırken ön maliyet hesaplanabilir.

Kalite Kontrol Yönetimi

Ürün Kalite Kontrol sonuçlarının giriş yapacağı modüldür.
• Müşterilerin talep edeceği her türlü test verisi girişi yapılabilir.
• Bünyenizde yapılan testlerin bilgi ve sonuç girişi.
• Sertifika oluşturulur.

Makina ve Bakım Yönetimi

Makinaların bilgilerinin tutulduğu modüldür.
• Makinaların tüm üretim hareketleri bu modülde tutulur.
• Her makinanın ne kadar süre ile çalıştığı, ne kadar boş veya arızalı kaldığı bilgisi tutulur.
• Makinaların bakım takvimi oluşturulur ve bakım bilgileri arşivlenir.
• Kullanılan yedek parça ve gerçekleştirilen işçilik bilgisi tutulur.
• Yedek parça ve sarf malzemesi stok bilgisi yer alır.

Analiz ve Raporlama (İş Zekası Modülü)

Tüm modüllerle ilgili rapor ve formların tasarımının yapıldığı modüldür.
• Başlangıçta Tilcomp Bilgisayar personeli tarafından istekleriniz doğrultusunda oluşturulacak raporlar daha sonra bu modülün eğitimi verilerek bünyenizde istenilen raporun oluşturulması sağlanır.

Data Transfer Modülü

• Tilcomp ERP ile diğer veri tabanları ve web sayfası arasında data alışverişi için altyapı oluşturulmasını içerir. Başka muhasebe programları ile veri alış verişi yapmaya olanak tanır.

Sistem Yönetimi

Programı kullanacak personelin bilgilerinin ve görev tanımlarının girildiği modüldür.
• Menüler, sayfalar, hatta istenildiğinde alanlar bazında yetkilendirmeler yapılabilir.
• Personel kartları bu modülde oluşturulabileceği gibi istenildiğinde bünyenizde bulunan mevcut kart sistemi ile entegre edilip mevcut kartların kullanılabilmesi sağlanır.