İnsan Kaynakları

Anasayfa > İletişim / İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.
Böylece başarı odaklı kurum kültürü yaratılabilir. İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik ve yenilikçi bir ortam sağlayarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedeflere bireysel hedeflerle birlikte etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.
Kurum hedeflerine yönelik insan kaynağı kuruma kazandırılırken; çalışan profilinin değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına, takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığının yüksek olmasına dikkat edilir.

Özgeçmişinizi gönderin