Kurumsal Çözümler

Anasayfa / Çözümler

KALİTE ve RİSK

Kurumsal Kalite ve Risk Yönetimi

Tilcomp Kurumsal Kalite ve Risk Yönetimi yazılımı küçük KOBİ’lerden holdinglere kadar her boyutta şirket ve tüm sektör ve işkollarına uygun Türkiye’de hazırlanmış bir yazılım çözümüdür. Doküman Yönetimi, Toplantı ve Görev Yöneticisi, Denetim Yönetimi, DÖF, Risk Yönetimi, Performans Yönetimi, Süreç Yönetimi, Kalibrasyon Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Müşteri Şikayet Yönetimi modüllerinden oluşur.

Devamı

ERP

Kurumsal Kaynak Planlama

İsminin içinde yeralsa da ERP, sadece planlama değil, bir kurumun yaptığı tüm işlerin bütünü olarak tanımlanmakta. Günümüzde ERP, kurumun sadece kendi iç dinamiklerini değil; kurum dışı olan kısımları da destekler.

Devamı

MRP II

Üretim Kaynak Planlama

Üretim yapan firmaların hammadde, makine, para, zaman ve insan gibi kaynaklarını eş zamanlı olarak kullanabilmesi için geliştirilmiş bir yöntemdir.
MRPII, MRP(Üretim Kaynak Planlama) kavramından türetilmiştir fakat, MRP’den daha detaylıdır. Firma içinde tüm iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlar ve satış, satınalma, üretim planlama, stok yönetimi, maliyet, kalite yönetimi vb. tüm süreçler ortak paydada toplanır.

Devamı

CRM

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kurumların müşteri odaklı bir felsefe geliştirerek pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet süreçlerini etkili şekilde yönetmelerini sağlayan bir sistemdir.
CRM, müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayarak buna uygun ürün ve hizmetler geliştirmek olarak tanımlanabilir.

Devamı

HRM

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerin en önemli varlıkları insan kaynaklarıdır, dolayısıyla, insan kaynakları yönetimi çok önem kazanmakta; yönetim sistemleri için yatırımlar yapılmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi, kuruluşların stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için insan kaynağını en verimli yöntemlerle kullanabilme amacıyla hareket eder. Bunu yaparken de firmanın kendi özel personel yönetmeliklerine ve iş kanununa uygun olarak süreçleri yönetir. Doğru ve verimli yönetilen süreçler firma gelişiminde önemli rol oynar.

Devamı