Makine Üretim Yönetimi

Anasayfa / Sektörler / Makine Üretim Yönetimi

Tilcomp Makine Üretim Yazılımı, makine imalatçılarının iş akışlarını tümüyle otomatize ediyor; iş süreçlerini eksiksiz planlayıp yönetiyor.
Çoğu makine üreticisi, müşterisinin isteklerine göre makine üzerinde değişiklikler yapmakta ve buna uygun parça, yedek parça, aksamlar ve aparatları üretmekte. Dolayısıyla her ürün diğerine göre farklı tasarlandığından bunların takibi zorlaşmakta. Tilcomp Üretim Yönetimi yazılımı ile her bir makinenin tasarım ve üretim bilgileri bağımsız olarak arşivlenip data oluşturulur. Böylece herhangi bir geri dönüşte zaman kaybetmeden doğru bilgiye ulaşmanız sağlanır. Yarımamuller için de aynı şekilde hangi üreticiden ne zaman alındığı hangi operatör tarafından hangi tezgahta kullanıldığı gibi tüm bilgiler takip edilir.

Teklif Yönetimi Modülü

Hazır şablonları kullanarak aslında zahmetli olan teklif hazırlama sürecini kolaylaştırır. Teklif hazırlarken işçilik, genel giderler vb. maliyetleri öngörerek doğru maliyeti hesaplar. Türkçe ve/veya İngilizce Proforma Fatura hazırlar. Teklif verirken termin sürelerinin gerçekci olması için tüm üretim süreci ve malzeme temin süreleri gözönünde bulundurulur.

Maliyet Modülü

Teklif aşamasında planlanan üretim maliyeti ile teklif fiyatı oluşturulur. Üretim sonrası gerçekleşen maliyet bilgileri ile detaylı karşılaştırma imkanı sağlar. Ayrıca karlılık hesaplama imkanı sağlar.

Stok Yönetimi Modülü

Malzeme kodlarında herhangi bir hatayı engellemek için istenirse barkodlu otomatik kod oluşturur. Üretim için gerekli hammaddenin stokta mevcut olup olmadığı kontrol edilir, yoksa veya yeterli değilse satınalma talebi oluşturulur. Ayrıca stokta her zaman bulunması gerekli malzeme belirlenen miktarın altına düştüğünde otomatik uyarı verir. Ana malzemeler seri numaraları ile, sarf malzemeleri toplu stok mantığına göre oluşturulur ve takibi yapılır.

Satınalma Sipariş Modülü

Gelen siparişlere göre işemirleri ve satınalma talepleri açılır. Gerekli onay mekanizmalarından geçtikten sonra satınalma işlemleri gerçekleşir.

İş Emri Modülü

Onaylanmış teklifler bu modüle aktarılır ve üretim rotaları burada belirlenir. Ayrıca her ürün için sayısız resim, çizim ve döküman ürün dosyasına yüklenebildiği ve işemri formuna istenilen çizim veya resim basılabildiği için özellikle üretim sırasında çalışanlara kolaylık sağlar.

Üretim Planlama Modülü

Planlama yapıldıktan sonra manuel müdahale yapılabildiği için esneklik sözkonusudur. Gannt Chart raporu verir.

Kalite Yönetimi Modülü

Hammadde kabulü, yarımamulün fasondan geliş aşaması, mamulün stok girişi vb.tüm aşamalarda geçerlidir. Kalite Döküman Yönetimi ile birlikte çalışır.

Fason İşlemler Modülü

Tüm fason işlemler, fasona gidecek malzeme türleri ve adetleri, gelen ve giden sevk irsaliyeleri, fason işemirleri, fasondan gelen yarımamülün bilgisi vb. konular kolaylıkla takip edilir.

Servis Bakım Modülü

Makinenin kurulumundan başlayarak tüm servis, bakım ve onarım bilgilerini tutar, arşivler. Ayrıca makinelerin periyodik bakım ve servis zamanlarını planlar ve uyarır.

Raporlama Modülü

Yönetimin karar verme mekanizmasını destekleyen stratejik bilgilerin doğru, net ve özet olarak sunulduğu modüldür. Programda yeralan tüm datayı gruplandırır, veri kaynaklarını ilişkilendirir ve istenilen formatlarda özet bilgi haline getirir. Özel raporlar oluşturulur.