HRM

Anasayfa / Çözümler / HRM

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerin en önemli varlıkları insan kaynaklarıdır, dolayısıyla, insan kaynakları yönetimi çok önem kazanmakta; yönetim sistemleri için yatırımlar yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi, kuruluşların stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için insan kaynağını en verimli yöntemlerle kullanabilme amacıyla hareket eder. Bunu yaparken de firmanın kendi özel personel yönetmeliklerine ve iş kanununa uygun olarak süreçleri yönetir. Doğru ve verimli yönetilen süreçler firma gelişiminde önemli rol oynar

Personelin hangi noktada maksimum verimde yararlı olacağına karar verir, kariyer planları oluşturur, eğitim ihtiyaçlarını belirler Sağlık, eğitim, ödül, kariyer, kişisel gelişim, vb.konuları içeren personel dosyaları hazırlar ve bunları ortak bir veritabanı üzerinden yönetir.

İnsan Kaynakları Yönetimi sistemlerinde Performans Değerlendirme, Bütçeleme, Özgeçmiş Bankası, ERP Entegrasyonu, Kariyer Planlama, Ölçümleme, Eğitim Takip ve Planlama vb. konularda bütünleşik çözümler vardır.