Kalite ve Risk Yönetimi

Anasayfa / Çözümler / Kalite ve Risk Yönetimi

Kurumsal Kalite ve Risk Yönetimi

Tilcomp Kurumsal Kalite ve Risk Yönetimi yazılımı küçük KOBİ’lerden holdinglere kadar her boyutta şirket ve tüm sektör ve işkollarına uygun Türkiye’de hazırlanmış bir yazılım çözümüdür.
Doküman Yönetimi, Toplantı ve Görev Yöneticisi, Denetim Yönetimi, DÖF, Risk Yönetimi, Performans Yönetimi, Süreç Yönetimi, Kalibrasyon Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Müşteri Şikayet Yönetimi modüllerinden oluşur. Kullanımı kolay, esnek yapıda, geniş kapsamlı, yürürlükteki tüm kalite standartlarına uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Geniş ve esnek modüler yapısı sayesinde istenildiğinde modüller ayrı ayrı, istenildiğinde ise tamamen entegre olarak çalışabilir. Aşağıda listeli standartları uygulayan kurumlarda, yönetim sistemi standartlarının otomasyonu amacı ile kullanılır.
▪ TS EN ISO 9001:2015 ▪ TS EN 10002 ▪ TS EN ISO 14001 ▪ OHSAS 18001 ▪ TS EN ISO 22000 ▪ ISO/TS 16949 ▪ TS EN ISO/IEC 17025 ▪ TS ISO/IEC 27001 ▪ TS EN ISO 5000

Doküman Yönetimi (EDMS)

Dokümanların hazırlanması, onayı, dağıtımı ve revizyonu gibi süreçlerin elektronik olarak hazırlandığı ve takibini yapıldığı modüldür. • Form, prosedür, talimat, kullanım kılavuzu gibi farklı kategoriler tanımlanabilir. • Kullanıcı , bölüm departman gibi yetkilendirme mevcuttur. • Yapılan revizyon ve değişiklikler sistemden takip edilebilir. • Revizyon talepleri oluşturulabilir. • Genel kullanıcılar sadece onaylı kopyalara ulaşabilir. • Doküman veya revizyon hazırlama, onay süreçleri takip edilir.

Toplantı ve Görev Yönetimi (MTM)

Toplantıların planlandığı, tartışılan konu ve alınan kararların kayıt altına alındığı, kararlarla ilgili görev atamalarının ve takibinin yapıldığı modüldür. • Yönetim, satış, pazarlama gibi toplantı türleri belirlenir. • Toplantı planlamasına bağlı ve toplantı davetleri otomatik gönderilir . • Alınan kararlara bağlı oluşturulan görevler Görev Yöneticisine aktarılır, görevlendirilen kişilere otomatik iş açılır ve bilgi maili gönderilir . • İstenildiğinde DÖF modülüne de iş açılabilir. • Toplantı süresi, katılımcılar, konuşulan konular, alınan kararlar ve görevler ile ilgili toplantı sonrası otomatik rapor oluşur. • Periyodik toplantı planlaması yapılabilir.

Denetim Yönetimi (AM)

İç ve Dış denetimlerin hazırlandığı, planlandığı ve takibinin yapıldığı modüldür. • Denetim raporları denetim kayıtlarına eklenebilir. • Gerektiğinde DÖF modülüne kayıt açılabilir. • Planlanmış veya gecikmiş denetimler için uyarı sistemi mevcuttur.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF-CPA)

Belirlenen veya potansiyel uygunsuzlukların kayıt altına alındığı ve giderilinceye kadar takibinin yapıldığı modüldür. • Denetim Yönetimi, Müşteri Şikayetleri ve Toplantı Yönetimi modülleri ile entegre çalışır. • Benzer uygunsuzluk talepleri sistemde kayıtlı ve sürdürülen DÖF kayıtlarına bağlanabilir. • Tüm aşamalar onaya tabidir, izleme sürecinde uygunsuzluğun giderilmediği görüldüğünde yeni DÖF otomatik olarak açılır.

Risk Yönetimi (RM)

Şirket bünyesindeki risklerin belirlendiği bunların değerlendirildiği ve yönetiminin yapıldığı modüldür. • Farklı risk başlıkları tanımlanabilir ve denetimler ayrı ayrı yapılır. • Sınırsız sayıda yerleşke açılabilir ve risk çalışması ayrı ayrı yapılır. • Döf modülü ile entegre çalışır, gerektiğinde otomatik olarak DÖF açılır.

Performans Yönetimi (KPI)

Anahtar performans göstergelerinin belirlenip bunlara bağlı olarak performans karnelerinin oluşturulduğu modüldür. • Şirket, departman, bölüm ve kişi karneleri istenilen kriterlere göre oluşturulur. • Sınırsız sayıda karne oluşturulabilir. • Toplanan gösterge veriler (KPIs) otomatik olarak karnelere yansır. • Kapsamlı yetkilendirme sistemi sayesinde hiyerarşik olarak karneler izlenebilir.

Süreç Yönetimi (PM)

İşyerinizdeki tüm süreçlerin belirlenip kayıt altına alındığı modüldür. • Sınırsız sayıda süreç girilebilir. • Süreç aşamalarına bağlı tanım veya bilgi dosyaları eklenebilir. • Süreç aşamalarına bağlı alt süreçler tanımlanabilir. • Aynı iş için alternatif süreçler oluşturulabilir.

Kalibrasyon Yönetimi (CM)

Tartı kantar gibi ölçü aletlerinin kalibrasyon planlaması ve takibinin yapıldığı modüldür.. • Sınırsız sayıda cihaz tanımlanabilir. • Toplu kalibrasyon işlem girişi yapılabilir, rapor ve formlar eklenebilir. • İhtiyaç duyulduğunda planlama harici kalibrasyon işi oluşturulabilir. • Haftalık veya aylık planlar listelenir ve ilgili bölüm veya dış tedarikçilere bilgi maili otomatik gönderilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (İSG-OHS)

İş ve işçi sağlığını güvenliğini etkileyen varlıklarınızın bakım ve kontrollerinin planlandığı ve takibinin yapıldığı modüldür. • Sınırsız sayıda varlık tanımlanabilir. • Toplu bakım ve kontrol işlem girişi yapılabilir, rapor ve formlar eklenebilir. • Haftalık veya aylık planlar listelenir ve ilgili bölüm veya dış tedarikçilere bilgi maili otomatik gönderilir. • Kullanım ömrü takibi yapılabilir.

Müşteri Şikayet Yönetimi (CCM)

Müşteri şikayetlerinin kayıt altına alındığı, şikayetin gelişinden başlayarak tüm değerlendirme ve cevap aşamalarının sistem üzerinde tutulduğu modüldür. • Şikayet girildiğinde müşteriye otomatik mail atılabilir. • Şikayet değerlendirme sürecine bağlı olarak otomatik DÖF açılabilir. • Ön cevap ve sonuç aşamaları için ayrı ayrı termin tarihi belirlenebilir. • Geciken cevaplar için uyarı sistemi mevcuttur. • Açılan tüm şikayet kayıtları Kalite bölümü tarafından değerlendirilir veya değerlendirilmek üzere ilgili bölümler görevlendirilir.

Kurumsal Kalite ve Risk Modülleri